SKJA BLOGI

Vakautta maaseudulle Suomen tuella

Gaudilainen ALP:n vartiopaikka Mazar-e Sharifin länsipuolella.

Afganistanin paikallispoliisin (ALP) vartiopaikka Mazarin länsipuolella on outo ilmestys. ISAF:n toimittamat hesco-muurit on vuorattu savella, heinällä ja risuilla. Yhdessä kulmassa kohoaa hetekalla varustettu vartiotorni. Sen seinät muistuttavat risuaitaa. Portin vieressä on miehenkorkuinen läjä poltettavaksi tarkoitettua kortta ja kynänpaksuista varpua. Utelias paikallispoliisi kyykkii muurilla ajoneuvokolonnaamme tuijottaen.

Maailmat kohtaavat

NB TSU on tarkastamassa afgaanipoliisien tarkastuspisteiden talvikuntoa. Aiemmin karut vartiopaikat hylättiin kylmän talven saavuttua pohjoiseen. NB TSU:n tuella Balkhin alueen tarkastuspisteille hankittiin lämpöeristetyt asuinkontit, samovaarit, aurinkopaneelit ja valaistus, jotta afgaaniviranomaiset kykenevät valvomaan maaseutua myös talven pakkasissa.

Vääpeli Aleksander (vas.), tulkki ja kaksi ALP:n jäsentä keskustelevat alueen turvallisuustilanteesta NB TSU:n luovuttamassa majoituskontissa.

Vartiopaikkojen verkosto kattaa myös Mazar-e Sharifin länsipuolisen alueen. Tarkastuspisteitä miehittävät sekalaisiin univormuihin, niittivöihin ja heimokoristeisiin pukeutuneet ALP:n miehet. Suuri osa heistä kuului ennen  ”arbakeihin” aseellisiin joukkioihin tai kylävartijoihin. Afganistanin valtio valjasti ja aseisti nämä joukot valvomaan maaseudun rauhaa linnoitetuilta tarkastuspisteiltä käsin.

Afgaanit olivat ottaneet maskotikseen siipirikkoisen kotkan, jota he yrittivät sinnikkäästi myydä ruotsalaisille sadan dollarin hintaan.

Suomi on tukenut näiden  tarkastuspisteiden rakentamista. Vuosien 2008-2013 aikana ulkoministeriö myönsi noin 1 250 000 euroa  SKJA:n Quick Impact-projekteihin. QIP-varat oli tarkoitettu paikallisväestön elinolosuhteiden ja turvallisuuden parantamiseen Balkhin, Samanganin, Sar-e Pulin ja Jowzjanin maakuntien alueella. Avainsemassa oli toteuttaa paikallisten tarpeista kumpuavat projektit nopeasti. Afgaaneiden aikajänteellä lupaukset odotetaan lunastettavan nopeasti ja luottamus on helppo menettää, jos asiat viivästyvät.

Näkymä erään vartiopaikan tähystysaukosta: NB TSU kohtaa afgaaniarjen.

Liki puolet varoista käytettiin tarkastuspisteisiin, kolmasosa infrastuktuuriin ja loppu vesihuoltoon sekä koulutukseen. Tarkastuspisteiden ohella rakennettiin siis siltoja, remontoitiin kouluja, porattiin kaivoja ja kunnostettiin sodan runtelemia kastelukanavaverkostoja. Projektit kilpailutettiin ja urakat annettiin paikallisyritysten tehtäväksi. Kaikenkaikkiaan projekteja oli viiden vuoden aikana 247 kappaletta.

Erään tarkastuspiteen toimistonurkkaus

Afganistanissa urakoiden valvonta on erityisen tärkeää. Korruptio läpäisee koko yhteiskunnan. NB TSU:n siviili-sotilasyhteistyöryhmät vierailivatkin säännöllisesti tarkastamassa projektien etenemistä ja valvoivat urakoiden varainkäyttöä. Maksut valmiista urakoista tilitettiin vasta lopputarkastusten jälkeen.

Tarkastamme kahden päivän aikana kymmenkunta vartiopaikkaa. Jokainen niistä on talviasuttava ja ALP:n miehet vakuuttavat pitävänsä ne miehitettynä koko kylmän kauden. ALP:n miehet ovatkin kiitollisia ulkomaalaisten avusta, mutta harmittelevat varusteidensa heikkoa laatua. Kunnon maihinnousukenkiä näkee vain harvalla. Useimmilla on jalassa pelkät sandaalit. Afganistanin omat voimavarat eivät vielä riitä syrjäisempien alueiden paikallispoliisin huoltamiseen.

Afganistanin kansallinen poliisi (ANP) miehittää valtaväylien tarkastuspisteitä ja nauttii ALP:tä paremmasta huollosta ja majoitusolosuhteista.

Siltikään huollon ongelmat eivät ole ylitsepääsemättömiä.  ”Olemme ylpeitä saadessamme palvella perheitämme, heimojamme ja valtiotamme eikä meidän täydy jättää vartiopaikkaamme talven tullen”, kertoo Ahmed, erään vartiopisteen varajohtaja. Ilman NB TSU:n tukea ja osaltaan Suomen QIP-varoja näin ei varmasti olisi.