SKJA BLOGI

Perustietoa operaatiosta

Suomi osallistuu ISAF-operaatioon noin 140 sotilaan vahvuisella osastolla. Pääosa suomalaisista toimii Pohjois-Afganistanissa Balkhin ja Samanganin maakunnissa. Balkhin maakunnassa Mazar-e Sharifin kaupungin läheisyydessä on kolme tukikohtaa, joissa suomalaisia majoittuu ja työskentelee: Camp Northern Lights, Camp Marmal ja Camp Mike Spann. Lisäksi Samanganin maakunnassa on tilapäinen suojapaikka Camp Jukka, johon kaksi suomalaista neuvonantajaryhmää tukeutuu. Myös Kabulissa ja sen länsipuolella Wardakissa palvelevat pienet suomalaisosastot.

Noin puolet suomalaisista työskentelee osana Nordic Baltic Transition Support Unitia (NB TSU), johon kuuluu suomalaisten lisäksi sotilaita Ruotsista, Norjasta ja Latviasta.

NB TSU kuuluu siviilikomponentti Transition Support Team Mazar-e Sharifin (TST MES) alaisuuteen, mutta sotilaallinen päätöksentekovastuu on NB TSU:lla. Joukon päätukikohtana toimii Camp Northern Lights. NB TSU:n alaisuudessa palvelevat suomalaiset työskentelevät esikuntatehtävissä, lääkintäryhmässä, neuvonantajatehtävissä tai neuvonantajaryhmien turvaryhmissä.

Nimensä mukaisesti NB TSU tukee vastuunsiirtoa ISAF-joukoilta Afganistanin omille turvallisuusviranomaisille maan pohjoisosassa sijaitsevien Balkhin ja Samanganin maakuntien alueilla. NB TSU:n toiminnan tavoitteina on tukea Afganistanin hallitusta vakaamman ja turvallisemman yhteiskunnan kehittämisessä. Se avustaa Afganistanin hallitusta sen vaikutusvallan laajentamisessa ja tukee turvallisuussektorin uudistamista. Lisäksi NB TSU avustaa jälleenrakentamista ja vahvistaa kansallisia edellytyksiä kehitystyölle, yhdistää siviilitoimijoiden työtä ja pyrkii osoittamaan kansainvälisen yhteisön sitoutumista Afganistanin tulevaisuuteen.

SKJA:n komentajana on maaliskuusta 2013 alkaen toiminut everstiluutnantti Timo Hartikainen.